پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

هر که چهار امر را رعایت کند،درآمدش پاک و حلال است

در هنگام خرید جنس،از آن عیب جویی نکند،در موقع فروش،از آن تعریف 

و تبلیغ نکند،عیب جنس را از مشتری پنهان 

نسازد،و در خرید و فروش سوگند یاد نکند.

میزان الحکمه،ج2،ص92،ح2179

جعبه های حلال

موقع برداشت محصول که می شد،می آمد برای کمک.

کسی یادش نمی رود که احمد رضاچقدر مواظب بود که

جعبه های باغ مثل بعضی جاهای دیگر نباشد.

می گفت:نباید میوه های درشتو روی جعبه ،و ریز ها رو زیر جعبه 

ریخت.اشکال شرعی داره.خیلی به حلال و حرام توجه می کرد.

(نوجوان شهید احمد رضا جزینی،"معمای عشق"،ص91)